Keep to up to date with news from our programme participants, mentors and partners along with news and research about clean tech innovation.

 
 
 
 
 
 

March 6, 2015

Back

PwC provides services to the value of 400 000 SEK for GMA winners

PwC och Zennström Philantropies samarbetar om grönt entreprenörskapspris

PwC och Zennström Philantropies har i dagarna undertecknat ett samarbetsavtal om tävlingen Green Mentorship Award. Avtalet innebär bland annat att PwC erbjuder konsulttjänster till vinnarna av tävlingen till ett värde av omkring 400 000 kronor. Detta sker genom deltagande i gemensamma workshops och direkt rådgivning kring affärsutveckling.

PwC är en av flera partners som bistår vinnarna av Green Mentorship Award att utveckla företagen för att nå nya marknader. Bland de övriga finns Serendipity Innovations, Cleantech Inn, Awapatent, Vinnova,  och Venture Cup.

– Verkligt gröna företag vars produkter i sig bidrar till att minska vår klimatpåverkan är framtidens företag. Genom samarbetet med Zennström Philantropies får vi chansen att hjälpa dessa företag att växa, säger Johan Rippe vice vd på PwC i Sverige och en av mentorerna i programmet.

– Att ha med PwC som en av våra samarbetspartners ger våra vinnare tillgång till några av de främsta experterna på företagsutveckling. Dessa nystartade företag kan därför snabbare och effektivare nå sina mål och expandera sin verksamhet, säger Catriona Power, Project Manager för Green Mentorship Award.

– Klimatsmarta entreprenörer är viktiga för Sveriges framtid och för oss på PwC. Genom vårt samarbete med Zennström Philantropies får vi möjlighet att bidra till att dessa företag och entreprenörer får möjliget att utveckla sin affärsidé fullt ut, säger Johan Rippe

Kort om Zennström Green Mentorship Award
Priset Zennström Green Mentorship Award har delats ut av stiftelsen Zennström Philantropies sedan 2011 och skapades för att stödja och uppmärksamma innovativa cleantechföretag som arbetar för att motverka eller hantera klimatförändringar och minska utsläpp av koldioxid.

Kort om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

Följande vinnare får ta del av rådgivningen från PwC under 2015:
Swedish Algae Factory (SAF)
 producerar råvara till produktion av biobränslen och livsmedelstillsatser genom isalgens naturliga livscykel. SAF producerar algbiomassa, samtidigt som man tar hand om industriella rökgaser och avfallsvatten. Restprodukterna kan man extrahera kisel ur, eller gödsla med.

Bioptech, har utvecklat ett fosforfilter med materialet Polonite, som används i reningsanläggningar för vatten. Produkten bidrar till att lösa problemet med övergödning av sjöar och vattendrag. Till skillnad från andra kemiska filter behöver den inte elektricitet och är mer kostnadseffektiv. När ett filter blivit mättat kan det användas som gödning. Produkten bidrar därmed till ett naturligt kretslopp av fosfor.

Watty erbjuder skräddarsydd energibesparing till alla, både företag och privatpersoner. Wattys mätare bryter ner energikonstnaden, så att kunden kan se hur mycket varje apparat kostar. Genom att jämföra med liknande hushåll, kan Watty sedan ge exakta råd om de mest smarta förbättringarna, både för att spara energi och pengar. På så sätt bidrar Watty till en mer energismart värld.

Playback Energy samlar genom plattformen Energimolnet in och levererar energidata med ny teknik och nytt koncept. Här finns en infrastruktur som möjliggör för andra företag att bygga nya energitjänster genom att vara bäst på att gräva fram och tillgängliggöra mätvärden. Målet är att fler energibolag ska se nyttan med tillgänglig energidata i framtidens smarta elnät.


För mer information, kontakta:

Zennström Philantrophies
Catriona Power, Project Manager Green Mentorship Award
[email protected]
+44 779 92 64 817

 

PwC

Johan Rippe, Partner

[email protected]

+46 (0)709 291188