Keep to up to date with news from our programme participants, mentors and partners along with news and research about clean tech innovation.

 
 
 
 
 
 

March 26, 2015

Back

GMA winner Energimolnet launch new project: Klimaträtt

Energimolnet, one of the 2015 GMA winners has built a platform for a pilot project called: Klimaträt. This pilot project provides an opportunity for tenants who rent properties to get feedback on their climate impact via a unique app. Through feedback and knowledge sharing, the project will help create the conditions to reduce climate impact in every day life.

Energy Cloud has played a central role in the project, and we have built the platform that compiles the CO2 footprint of the various parties, and we are responsible for collecting electricity use for tenants. In addition, we also developed an app that is used to monitor the carbon footprint. It’s been challenging but also very fun to work on the project, says Magnus Lüttkens, CEO of Energimolnet.

A long version of the press release is available in Swedish below.

Energimolnet medverkar i projekt som skall hjälpa dig att bli klimatsmart – idag lanseras den unika tjänsten Klimaträtt

Klimaträtt ger för första gången hyresgäster möjlighet att få en tydlig återkoppling på sin klimatpåverkan varje vecka via en unik app. Genom återkoppling, kunskap och inspiration ska projektet skapa förutsättningar för att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen.

Genom att alla viktiga områden som boende, energi, mat, transporter och övrig konsumtion registreras i appen Klimaträtt får projektets deltagare en enkel och tydlig återkoppling på hur den egna livsstilen påverkar klimatet. Till en början är det hyresgäster i bostadshuset Frodeparken i Uppsala som erbjuds den unika möjligheten att med hjälp av appen i kombination med inspiration och kunskap minska sin klimatpåverkan. Målsättningen med Klimaträtt är att deltagarna ska minska sin CO2-påverkan med i genomsnitt 40 procent under projektet som avslutas i september. Målet ska uppfyllas utan negativ påverkan på privatekonomi och ska heller inte innebära större livsstilsförändringar för deltagarna.

Energimolnet har haft en central roll i projektet, dels har vi byggt plattformen som sammanställer CO2 avtryck från de olika parterna och dels ansvarar vi för att samla in elanvändningen för hyresgästerna. Utöver det har vi dessutom utvecklat appen som används för att följa upp klimatavtrycket så det har varit utmanande men också väldigt roligt att arbeta med projektet, säger    Magnus Lüttkens, VD på Energimolnet.

ICA som är en av initiativtagarna till projektet levererar in klimatdata för hyresgästernas Klimatpåverkan från mat och ger inspiration.

Vi vill inspirera människor att leva lite mer klimaträtt varje dag utan att göra stora förändringar i sin livsstil. Genom goda recept, kunskap och enkla tips vill vi visa att det är både enkelt och gott att äta mer klimaträtt, säger Maria Smith, miljöchef ICA Sverige.

Hur benägna är svenskarna att ändra sina vanor för klimatets skull?

En färsk undersökning visar att mer än hälften av svenskarna (59 %) önskar sig mer kunskap om vilka vardagsval som påverkar klimatet mest*. Undersökningen som gjorts på uppdrag av ICA och Uppsalahem visa att vi svenskar är olika benägna att ändra våra vardagsvanor för klimatets skull beroende på vilka vanor det gäller. Det är exempelvis enklare att byta till energisnåla lampor i hemmet än att använda sin bil mindre. Kvinnorna ställer sig generellt mer positiva till att ändra sina vanor än männen och undersökningen visar även att den yngre generationen är mer benägen att ändra sina vanor för klimatets skull än den äldre generationen.

ICA och Uppsalahem är initiativtagare till Klimaträtt i samarbete med ett antal partners; Världsnaturfonden WWF, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, Upplands lokaltrafik, Automile och Energimolnet.

*Undersökningen gjordes av TNS Sifo på uppdrag av ICA och Uppsalahem, under perioden 6-11 februari 2015.

Undersökningen finns tillgänglig på Klimaträtt.se

För mer information och eventuella frågor:

Energimolnet marknadsansvarig Joel Torkelsson, telefon +46 709 54 04 45